اداره آموزش و پرورش رودهن
دو شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۰/۲۷)
Monday , (2022/1/17)
تابلوی اعلانات عمومی

کد خبر عنوان آمار بازدید
آدرس: تهران رودهن خیابان امام خمینی(ره) خیابان شهید چمران نبش خیابان انقلاب
تلفن : 7-02176507101 نمابر : 02176506746
کدپستی : 3973155394 
ایمیل:eorg1283@medu.gov.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir