اداره آموزش و پرورش رودهن
دو شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۳/۲۹)
Monday , (2023/6/19)
تابلوی اعلانات عمومی

کد خبر عنوان آمار بازدید
آدرس: تهران رودهن خیابان امام خمینی(ره) خیابان شهید چمران نبش خیابان انقلاب
تلفن : 02176903401 نمابر : 02176903463
کدپستی : 3973155394 
ایمیل:eorg1283@medu.gov.ir
Copyright © 1402 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (7)
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir